Ordliste :/

Heads Up

Begge biler starter likt .

Handikap

Tidsforskjellen mellom to deltageres start tidspunkt.

ET

Elapsed Time , anvendt tid på strekningen

ET kort

Et informasjons kort til deltageren som kommer fra tidtager anlegget med deltagers  anvendte tid på ¼ mile, 1/8 mile, 60 fot, reaksjonstid og hastighet over mål. Dette som informasjoner til deltagern for å  få forbedringer av fører eller kjøretøy.

Dial in

Den tid deltagere i Bracket setter som egen ET .i den  pågående runde.

Index

Tid satt som gjennomsnitt innenfor klassen i de grupper som har handikap start ,oppnådd tid nærmest index har best start posisjon . Forskjell mellom indexene som handikap til  konkurrent i runden. For gruppen Comp. kalt CIC

Breakout

Betegnelse for klasser med  minimum index som man straffes for å kjøre under . Populært kan det sies at deltageren bremser seg over mål hvis det går for fort.

Line lock

Magnetventil i bremsekretsen som blokkerer bremsene på den ikke drivende aksel, slik at driv hjul kan spinnes rene og blokkeres i start øyeblikket  for å få en raskere start .

Track Bite

Klebrig væske som sprøytes på startplaten for å få et bedre grep for dekkene , kan brukes på dekkene i den siste, tørre Burn-Out. Vesken består av en blanding av harpiks og metanol, kjent merke er VHT.

Burn-Out

Rensing og varmkjøring av dekk før start  

Stage

Innstilling i riktig start posisjon.  Begge fotocellene for prestage og stage er dekket av hjulene, som du kontrollerer ved at begge de øverste hvite lamper på start-treet lyser.

Start tre,
"Christmas Tree"

Start treet er elektronisk kontrollert . Kontrollerer ved hjelp av fotoceller at deltagerne står i riktig posisjon .Gir startinformasjon ved de tre gule lamper som lyser opp med 0,5 sek intervall til den grønne start lampen tennes. Ved for tidlig start, tyvstart, tennes en rød lampe.  
Blir ofte også kalt "Christmas Tre" for likheten med et Amerikansk juletre med alle sine farvede lys

Bulls eye

Indikasjon på tyvstart . Det røde lyset tennes.

Reaction time

Tiden som måles fra den grønne start lampen tennes til deltager bryter fotocellen som starter tidtagningen.

Hole shot

Perfekt start med reaction time på 0 eller 0.400 efter att start trets grønne lampe ble tent, avhengig av start anleggets oppsett.

Finishing  line

Mållinjen som beregner din oppnådde etappe tid samt hastigheten over mål